top of page

Freino Regnskap AS

Tjenester

 

Vi tilbyr våre kunder tjenester innen regnskap, lønn og årsregnskap, samt konsulentvirksomhet.
Hos oss ønsker vi at kundene skal kunne ha et fleksibelt regnskap, det vil si at kundene selv skal kunne velge om man ønsker å gjøre deler av regnskapet selv, eller om man ønsker et ferdig regnskap fra A-Å.  Uansett om man ønsker å gjøre deler av regnskapet selv eller ikke, så vil alle kunder hos oss ha en fast regnskapsfører å forholde seg til, slik at regnskapsfører får inngående kjennskap til regnskapet og dermed kan føre regnskapet mer effektivt. 
Listen med tjenester er ikke uttømmende, men er en oversikt over de oppgavene vi vanligvis hjelper til med. Dersom det skulle være behov for tjenester innen regnskap og økonomi som ikke er beskrevet i listen, så ta gjerne kontakt med oss for det. 
I utgangspunktet benytter vi UniEconomy som programvare, men kan også være behjelpelige i andre systemer.

Regnskapsføring

Hos oss kan du velge om vi skal gjøre hele jobben, eller om du vil gjøre deler av jobben selv. Under finner du en liste over de tjenestene vi kan være behjelpelige med (listen er ikke uttømmende)

 
 
 
 

 • Bilagsføring

 • Utarbeidelse og innsending av mva-oppgave hver 2.måned eller årlig om du har det.  

 • Ajourført regnskap og periodisering i henhold til avtalt frekvens

 • Perioderapporter som resultat og balanse for perioden, omsetning- og resultatutvikling, og andre nøkkeltall med gode kommentarer.

 • Fakturering – her er det også mulig at kunden fakturerer selv i vårt system som er nettbasert og som du kan bruke telefonen din til å fakturere med.  

 • Elektronisk bilagshåndtering hvor man tar bilde med telefonen og sender inn til regnskapet . 

 • En unik mailadresse som du får for å sende inn alle dine bilagene fortløpende

 • Foreta betalinger av dine fakturaer etter avtale.

Lønn

Enten du har få eller mange ansatte så er det mye å huske på når man skal kjøre lønn. Punktene under beskriver lønnstjenestene våre mer inngående.

 
 
 
 

 • Kjøring av lønn for alle ansatte

 • Utsendelse av lønnsslipper direkte til den ansatte på e-post

 • Innsendelse av A-melding hver måned

 • Avstemning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift

 • Utsendelse av betalingsgrunnlag for skattetrekk og arbeidsgiveravgift til kunde

 • Sammenstillingsoppgave (årsoppgave) til alle ansatte 

 • Dokumentasjon sykepengerefusjon

 • Administrasjon av pensjonsforsikring (OTP)

 • Administrasjon av personalforsikringer

 • Vi kan også være behjelpelige med å betale ut lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift for våre kunder. 

 • Bistå med ulike metoder for timeregistering

Årsoppgjør

Her finner du en liste over tjenestene vi kan tilby i forbindelse med årsregnskapet.

 
 
 
 

 • Aksjonærregisteroppgave 

 • Utarbeiding av årsregnskap

 • Innsending av årsregnskap

 • Utarbeidelse og innsendelse av skattemelding

 • Kontroll av skatteoppgjør

 

Andre tjenester

Vi ønsker å tilby være kunder alt de trenger innenfor regnskap og økonomi, og her finner dere noen av tilleggstjenestene vi kan tilby. Om du skulle trenge noe som ikke er listet opp, så ta gjerne kontakt med oss allikevel, da listen ikke er uttømmende.  

 

 • Oppretting av ulike selskapsformer

 • Avvikling av selskapet ditt om behov

 • Mva registering

 • Bistå selskapet med å finne en optimal løsning innen mange fagområder

 • Bistå med HMS kort innen byggebransjen og renholdskort

 • Endringer i Brønnøysund for deres firma

 • Bistå med registrering i ulike registrere

 • Vi leier oss gjerne ut til din bedrift som økonomikonsulent.

 • Vi kan være selskapets kontroller

 • Diskusjonspartner innen mange fagområder

 
bottom of page